Drobečková navigace

Úvod > Obec > Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

 

 Od 1. 1. 2024 platí Obecně závazná vyhláška městyse Tištína č.2/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 Výše poplatku na poplatníka pro rok 2024 činí  900,-- Kč.

 Poplatníkem poplatku je  fyzická osoba přihlášená v obci nebo  vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které   není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

 Splatnost :  Poplatek je splatný nejpozději do 15. července příslušného kalendářního roku.

 Úhrada na pokladně dle úředních hodin nebo na účet č: 103 638 015 / 0300  VS 1345, SS uveďte č.p. nemovitosti.

 TERMÍN SVOZU SMĚSNÉHO ODPADU:    úterý - každý lichý týden , cyklus 1x 14 dnů 
 TERMÍNY SVOZU PLASTŮ:                        pondělí vždy po čtyřech týdnech 2.1., 29. 1.; 26.2.; 25. 3.; 22. 4.; 20. 5.; 17. 6.; 15. 7.; 12. 8.; 9. 9.; 7.10.;4. 11.; 2. 12.; 31.12. 

 CYKLUS SVOZU SEPAROVANÝCH ODPADŮ - veřejně přístupná hnízda:
  Papír, plast, sklo barevné a bílé                  1 x za měsíc 

svozy.jpg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

img-240131155920-0001 (002).jpg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 BIOODPAD a velkoobjemové kontejnery

 

Žádáme striktní dodržování druhu odpadu, pro který jsou určeny.

Do kontejneru patří pouze: tráva, listí, ovoce, zelenina a slupky od brambor.

Do kontejneru neodkládejte dřevo, větve, zbytky jídel, kosti  a další odpady.

img-220317162546-0001.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img-230320160101-0001.jpg