Drobečková navigace

Úvod > Obec > Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

 Od 1. 1. 2022 platí Obecně závazná vyhláška městyse Tištínač.1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 Výše poplatku na poplatníka pro rok 2023 činí  700,-- Kč.

 Poplatníkem poplatku je  fyzická osoba přihlášená v obci nebo  vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které   není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

 Splatnost :  jednorázově do 15. 2. příslušného kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 15. 2. a do 15. 8. příslušného   kalendářního roku.

 Úhrada na pokladně dle úředních hodin nebo na účet č: 103 638 015 / 0300  VS 1345, SS uveďte č.p. nemovitosti.

 TERMÍN SVOZU SMĚSNÉHO ODPADU:    úterý - každý lichý týden , cyklus 1x 14 dnů 
 TERMÍNY SVOZU PLASTŮ:                        pondělí vždy po čtyřech týdnech 2.1., 30. 1.; 27.2.; 27. 3.; 24. 4.; 22. 5.; 19. 6.; 17. 7.; 14. 8.; 11. 9.; 9.10.;6. 11.; 4. 12.;

 CYKLUS SVOZU SEPAROVANÝCH ODPADŮ - veřejně přístupná hnízda:
  Papír, plast, sklo barevné a bílé                  1 x za měsíc 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 BIOODPAD a velkoobjemové kontejnery

 

Žádáme striktní dodržování druhu odpadu, pro který jsou určeny.

Do kontejneru patří pouze: tráva, listí, ovoce, zelenina a slupky od brambor.

Do kontejneru neodkládejte dřevo, větve, zbytky jídel, kosti  a další odpady.

img-220317162546-0001.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img-230320160101-0001.jpg