Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřad Městyse > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  Pondělí 8:00 - 10:00 15.00 - 17.00
  Úterý 8:00 - 10:00  
  Středa 8:00 - 10:00 16.30 - 18.30
  Čtvrtek 8:00 - 10:00  
  Pátek 8:00 - 10:00  
 2. Telefonické podání: pevná linka - 582 388 425
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu podatelna@tistin.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Tištín, Tištín 37, 798 29 Tištín, případně faxem na číslo 582 388 425.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

Pondělí 8:00 - 10:00 15.00 - 17.00
Úterý 8:00 - 10:00  
Středa 8:00 - 10:00 16.30 - 18.30
Čtvrtek 8:00 - 10:00  
Pátek 8:00 - 10:00  

Telefonické podání: pevná linka - 582 388 425
Poštou na adresu Obecní úřad Tištín, Tištín 37, 798 29 Tištín
Elektronicky na e-mail: podatelna@tistin.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: bfabmea
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad Tištín, Tištín 37, 798 29 Tištín
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Přehled podaných žádostí

Žádosti z roku 2017

Žádost přijata dne 17.2. 2017
Obsah žádosti : Žádost o poskytnutí informace - Investiční akce na rok 2017
Vyřízeno dne 20.2. 2017 Odpověď 20. 2. 2017

Žádost přijata dne 31.3. 2017
Obsah žádosti: Žádost o poskytnutí informace - Způsob realizace třídění a nakládání s odpady v obci.
Vyřízeno dne 7.4 .2017 Odpoveď 7.4.2017

Žádost přijata dne 16.8. 2017
Obsah žádosti : Žádost o poskytnutí informace - problémy s holuby a škodlivými ptáky.
Vyřízeno dne 17. 8. 2017  Odpověď 17.8.2018

Sazby za poskytování informací

Položka

 Sazba

hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)

100,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)

3,00 Kč

paušál provozních nákladů (materiál, energie)

15,00 Kč

ostatní náklady

dle skutečně
vynaložených nákladů

Formuláře

Výroční zpráva o poskytování informací

Výroční zpráva 2017

3. 3. Kamil

Zítra: Stela

Publicita - chodník.jpg

 

Cedule publicity chodník Tištín.pdf 

 Propagace 2020.jpg* * * * * * * * * * * * * * * *

 

 * * * * * * * * * * * * * * * *

PROPAGACE OK ,kultura 2018.jpg

PROPAGACE OK POV 2018.jpg

PROPAGACESPOR OK OK.jpg

 * * * * * * * * * * * * * * * * *

Schránka01.jpg

* * * * * * * * * * * * * * 

 

Z Á K A Z
PODOMNÍHO  PRODEJE

O Z N Á M E N Í :
Dle nařízení městyse č.1/2013 Tržní řád
je dle čl. 8

Z A K Á Z Á N  

PODOMNÍ  PRODEJ  a 

PODOMNÍ  POSKYTOVÁNÍ  JAKÝCHKOLIV  SLUŽEB

CENY  VODNÉHO A STOČNÉHO v r. 2021

Vodné 43.89 Kč /m3
včetně DPH

Stočné 31.90 Kč /m3
včetně DPH

 

Jak často navštěvujete naše stránky?
a) každý den
  
 3550
b) týdně
  
 2636
c) měsíčně
  
 2648
d) nepravidelně
  
 2976
e) jsem tu poprvé
  
 2767

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30
NEMOCNICE AGEL PROSTĚJOV-PROSBA ZDRAVOTNÍKŮM
Prodejce ryb Jaroslav Veselý
Sdělení občanům obcí
Výzva občanům
ZŠ Tištín - Sběr starého papíru
1
NEMOCNICE AGEL PROSTĚJOV-PROSBA ZDRAVOTNÍKŮM
Sdělení občanům obcí
Stavebniny Nezamyslice oznamují zahájení prodeje ván.stromků a dekorací.
Výzva občanům
ZŠ Tištín - Sběr starého papíru
2
MUDr. Mézlová Nezamyslice
Stavebniny Nezamyslice oznamují zahájení prodeje ván.stromků a dekorací.
ZŠ Tištín - Sběr starého papíru
3
MUDr. Mézlová Nezamyslice
odečty vodoměrů
Stavebniny Nezamyslice oznamují zahájení prodeje ván.stromků a dekorací.
4
MUDr. Mézlová Nezamyslice
odečty vodoměrů
Prodejce ryb pan Hrabal
Stavebniny Nezamyslice oznamují zahájení prodeje ván.stromků a dekorací.
5
MUDr. Mézlová Nezamyslice
Stavebniny Nezamyslice oznamují zahájení prodeje ván.stromků a dekorací.
6
MUDr. Mézlová Nezamyslice
Pozvánka na adventní podvečer.
Stavebniny Nezamyslice oznamují zahájení prodeje ván.stromků a dekorací.
7
MUDr. Mézlová Nezamyslice
Stavebniny Nezamyslice oznamují zahájení prodeje ván.stromků a dekorací.
8
Knihovna Tištín bude opět otevřena od 8.12.2020.Doba provozu bude od 16.30-18.30hod.
MUDr. Mézlová Nezamyslice
Pošta Tištín bude 8.12.2020 uzavřena.
Přerušení dodávky elektrické energie
Stavebniny Nezamyslice oznamují zahájení prodeje ván.stromků a dekorací.
9
MUDr. Mézlová Nezamyslice
Stavebniny Nezamyslice oznamují zahájení prodeje ván.stromků a dekorací.
10
MUDr. Mézlová Nezamyslice
Prodejna Rosnička přijede 10.12.2020 ve 12.30 hod.před prodejnu potravin.
Stavebniny Nezamyslice oznamují zahájení prodeje ván.stromků a dekorací.
11
MUDr. Mézlová Nezamyslice
Stavebniny Nezamyslice oznamují zahájení prodeje ván.stromků a dekorací.
12
Stavebniny Nezamyslice oznamují zahájení prodeje ván.stromků a dekorací.
13
Stavebniny Nezamyslice oznamují zahájení prodeje ván.stromků a dekorací.
14
Prodej ryb.
Stavebniny Nezamyslice oznamují zahájení prodeje ván.stromků a dekorací.
15
Prodejce masa pan Netík přijede 15.12 naposledy v tomto roce prodávat drůbeží maso.
Stavebniny Nezamyslice oznamují zahájení prodeje ván.stromků a dekorací.
Uzavření silnice III/43312 na železničním přejezdu v Nezamyslících
16
Stavebniny Nezamyslice oznamují zahájení prodeje ván.stromků a dekorací.
Uzavření silnice III/43312 na železničním přejezdu v Nezamyslících
17
Stavebniny Nezamyslice oznamují zahájení prodeje ván.stromků a dekorací.
18
Stavebniny Nezamyslice oznamují zahájení prodeje ván.stromků a dekorací.
19
Prodejce ryb pan Hrabal
Prodej ryb-pan Jaroslav Veselý z Pohořelic
Stavebniny Nezamyslice oznamují zahájení prodeje ván.stromků a dekorací.
20
Stavebniny Nezamyslice oznamují zahájení prodeje ván.stromků a dekorací.
21
Stavebniny Nezamyslice oznamují zahájení prodeje ván.stromků a dekorací.
22
MUDr.Šmíd nebude ve dnech 22.-31.12.2020 ordinovat.
Prodej hovězího masa
Stavebniny Nezamyslice oznamují zahájení prodeje ván.stromků a dekorací.
23
MUDr. Krupa nebude ordinovat
MUDr.Šmíd nebude ve dnech 22.-31.12.2020 ordinovat.
Stavebniny Nezamyslice oznamují zahájení prodeje ván.stromků a dekorací.
24
MUDr.Šmíd nebude ve dnech 22.-31.12.2020 ordinovat.
25
MUDr.Šmíd nebude ve dnech 22.-31.12.2020 ordinovat.
26
MUDr.Šmíd nebude ve dnech 22.-31.12.2020 ordinovat.
27
MUDr.Šmíd nebude ve dnech 22.-31.12.2020 ordinovat.
Pořad bohoslužeb do 3.1.2021
28
MUDr.Šmíd nebude ve dnech 22.-31.12.2020 ordinovat.
Pořad bohoslužeb do 3.1.2021
29
MUDr.Šmíd nebude ve dnech 22.-31.12.2020 ordinovat.
Pořad bohoslužeb do 3.1.2021
30
MUDr.Šmíd nebude ve dnech 22.-31.12.2020 ordinovat.
Pořad bohoslužeb do 3.1.2021
31
MUDr.Krupa nebude ve dnech 30.12.-31.12.ordinovat.Tyto dny jsou bez zástupu.
MUDr.Šmíd nebude ve dnech 22.-31.12.2020 ordinovat.
Pořad bohoslužeb do 3.1.2021
1
Informace Finančního úřadu k dani z nemovitosti za rok 2020
Pořad bohoslužeb do 3.1.2021
2
Informace Finančního úřadu k dani z nemovitosti za rok 2020
Pořad bohoslužeb do 3.1.2021
3
Informace Finančního úřadu k dani z nemovitosti za rok 2020
Pořad bohoslužeb do 3.1.2021

Návštěvnost stránek

380389
tistin_footer.png