Drobečková navigace

Úvod > Obec > Současnost > Bydlení

img-220711121428-0001.jpg

********************************************************************************************************************************************* 

 

  

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE

Lokalita Z3 – východní okraj, zástavba u cyklostezky, Tištín      

 

V návaznosti na schválenou Změnu č. 1 Územního plánu Tištín bylo zadáno zpracování územní studie na budoucí zástavbu v lokalitě U stezky.

Výstupem studie  bude stanovení podrobnějšího  využití a struktura zástavby v této zastavitelné ploše a její návaznost na okolní území. Dále studie prověří možnost parcelace a stanoví využití pozemků a jejich vzájemné uspořádání a vazby v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Zejména vymezí pozemky veřejných prostranství a pozemky určené k zastavění (stavební parcely), podrobnější umístění a prostorové uspořádání staveb či zařízení, související dopravní a technickou infrastrukturu, především dopravní napojení lokality na stávající i nově navrhované místní komunikace a stávající veřejná prostranství, upřesní vazby na  stávající cyklostezku, vstup do zadních částí zahrad stávající zástavby, apod.

 

 Únor, 2022

 

 

Bydlení v Tištíně

 

Bydlení v Tištíně

Bydlení v Tištíně

Bydlení v Tištíně

ulice ke splavu

ulice ke splavu

nádražní ulice

Bydlení v Tištíně

Bydlení v Tištíně

Bydlení v Tištíně

ulice ke hřbitovu

ulice k Těšicím

zámostní ulice

Podlouhlá

letecký pohled