r. 2008

Text  -  Lenka Kubíková

Do nového roku 2008 jsme nevstoupili právě nejlépe. Frolka si na vyjížďce po nerovném terénu bohužel natrhla šlachu i na druhé přední noze. Sotva se nám podařilo doléčit její zranění z předešlého roku, už tu bylo další. A tak opět výcvik začátečníků probíhal jen na Centě. Frolka měla nařízený jen kontrolovatelný pohyb. I pást se musela jen na vodítku.
                            ****************   VELIKONOČNÍ  VYJÍŽĎKA      ***************
     V té době mi hlavou prolétla myšlenka, že bychom mohli uspořádat Velikonoční vyjížďku. Termín byl stanoven na 22. března, v sobotu před velikonocemi. To už chodila pod sedlem i Frolka. Bohužel nás počasí překvapilo velmi nízkými teplotami a četnými sněhovými vánicemi a tak jsme byli neceni tuto vyjížďku odložit na duben. Ani pak nebylo počasí ideální a v pátek večer dost napršelo, takže se trať stala blátivou. I přes to se vyjížďka konala. Po celé délce 9 km trati jsem rozmístila asi 75 různobarevných mašliček ( za každou barvu byl jiný počet bodů) a celá vyjížďka se jela pouze krokem. Z pozvaných jezdců se zúčastnili na koních jen tři jezdkyně z Dřevnovic :

 

Pavla Zahradníčková na Cele

Vlaďka Kolaříková na Pirunice Hanka Bartošková na Pastrym

 

a čtyři členky našeho JK. Protože máme jen dva koně, děvčata se v polovině trati vystřídala - Jana a Tereza na Centě, Ela a Iva na Frolce.

Manželé Zaoralovi z Dřevnovic přijeli na voze se svou krásnou párou poniček a tvořili čelo našeho malého startovního pole.
Hned od začátku se jezdkyně na koních velmi činily a poctivě hledaly a sbíraly všechny mašličky. Na trati na ně čekalo i 5 soutěžních úkolů. Prvním bylo vylézt pro mašličku na posed, což splnila Jana Adamčíková a získala prvních 5 bodů. Dalším úkolem bylo ukázkově vyškrabat svému koni z kopyt. Úkol měla splnit Pavla Zahradníčková, ale rozhodla se své mašličky vzdát a od úkolu odstoupila. Třetím úkolem bylo dát všem koním a lidem na natažené dlani přímo do huby kostku cukru, což bravurně zvládla Iva a získala 5 bodů. Čtvrtý úkol čekal na jezdce u potoka a bylo jím přejít po lávce přes potok tam i zpět. I tento úkol získala Pavla a hrdinsky po lávce přešla a tentokrát body získala. Pátým úkolem bylo nasednout na koně z jeho pravé strany, což není tak lehké, jak by se mohlo zdát. I když se to Frolce moc nelíbilo, Iva to přece jen zvládla. Po více jak 2hodinové vyjížďce se vítězkou stala Vlaďka na Pirunice a získala velké čokoládové velikonoční vajíčko.

 

 

*************************       JEZDECKÝ    DEN    V  TIŠTÍNĚ      *********************************    

V neděli 13. července pořádal náš JK Rupije Tištín ve spolupráci s městysem Tištín a za podpory Olomouckého kraje  "Jezdecký den".
Této celodenní akci předcházely mohutné přípravy, kdy se v háječku stavělo ohrazení kolbiště a podium pro hlasatele a rozhodčí. Doma členky JK svědomitě natíraly překážkový materiál, potřebný ke zdárnému průběhu jednotlivých soutěží. Večerní bouřka, která se prohnala v sobotu nad Tištínem, zanechala hluboké vrásky na čele pořadatelů, zda bude terén způsobilý pro pořádání závodů. Ráno jsme si všichni zhluboka oddechli, terén byl přímo ideální. Takže už nic nebránilo zahájení I. jezdeckého dne. 
     Slavnostní zahájení proběhlo v 10.30 hod., kdy do kolbiště vjely na koních dvě členky našeho JK - Lenka Kubíková na Frolce a Jana Adamčíková na Centě, a přivezly obecní symboly - obecní prapor a znak.  Potom už následovaly soutěže.
JÍZDA ZRUČNOSTI - soutěž byla rozdělena na dvě  kategorie -  pro začátečníky a pro pokročilé. Na trati na jezdce a jejich koně čekalo 10 neobvyklých překážek, s jejichž nástrahami si všichni více méně poradili.
V kategorii pokročilých si 1. místo, spolu s krásným pohárem odvezla Kateřina Burešová (startující za JK Rupije) na domácí klisně Centě.     2. místo obsadila Hana Mezuliánová ( z ranče Iron Horse Seloutky) se strakatým hřebcem Shortym.   Na 3. místě skončila Jana Adamčíková s Centou.   4. místo patřilo Lence Kubíkové na její klisně Centě.     5. místo připadlo Haně Bartoškové (JO Uhřice se sídlem v Dřevnovicích) na klisně Pirunice.

1. místo 2. místo 3. místo


V kategorii začátečníků obsadily všechna dekorovaná místa členky JK Rupije Tištín a to:
1. místo - Tereza Formánková a Centa  2. místo Dominika Michalíková a Frolka,  3. místo Iva Rádsetoulalová a Frolka, 4. místo Dana Procházková na Frolce, 5. místo Elena Tenčíková a Frolka.

 

1. místo 2. místo 3. místo


Druhou soutěží byl VOZATAJSKÝ  PARKUR, kdy se na start postavili pouze dva vozatajové. Na

spřežení čekalo 8 překážek, které tvořily průjezdy mezi kužely, ulička ve tvaru L, průjezd mezi pneumatikami a couvání. Jelo se na dvě kola a první startoval pan Zdeněk Zaoral z Dřevnovic se svými poničkami Arinkou a Odetou. Jako druhý se na trať vydal pan Jaroslav Navrátil ze Švábenic se svými klisnami ČMB Katkou a Markou. Oba vozatajové si s nástrahami trati poradili bravurně, ale rychlejší v čase byl pan Navrátil, čímž zaslouženě zvítězil. Byla to opravdu krásná podívaná. 
Třetí soutěží byla ŠTAFETA  DVOJIC. Každá dvojice složená z jednoho začátečníka a jednoho pokročilého jezdce, musela během časového limitu 3 minuty donést v šufanu, co nejvíce vody. bylo zajímavé sledovat, jakou která dvojice zvolila taktiku. Pomalá jízda se vyplatila dvojici Hana Mezuliánová na hřebci Shortym a Ivana Držálková s klisnou Barovou (stáj Vitčice) a zvítězily.
Čtvrtá soutěž nesla název KDO Z KOHO, kdy se měl projet slalom kolem kuželů, nejdříve na koni a poté na koloběžce. Tato soutěž byla pro jezdkyně velmi vyčerpávající a mnoho z nich se vydaly z posledních sil. Zato početné publikum se výborně bavilo.
Pátá soutěž byla skoková a to PARKUR st. ZM. Na start se postavilo 6 jezdců. Stavitel parkuru pan Stanislav Zaoral z Kroměříže postavil parkur na úrovni veřejného tréninku a kurz trati byl koním velmi příjemný.  Ani jednomu z jezdců se ale nepodařilo trať projet s čistým štítem a všichni obdrželi nějaké trestné body.Vítězství si odnesla Ivana Držálková na Barboře. 


Šestá soutěž byla vyvrcholením celého dne a byl jí PARKUR st. Z "O pohár starostky městyse Tištín". Parkur byl postaven ve stejném kurzu jako předešlá soutěž, jen bariéry se zvedly o něco výš.Základní kolo přešly čistě z 5 jezdců jen dvě - Hana Bartošková a Ivana Držálková. Iva si posléze odvezla už čtvrtý pohár za vítězství.

 

 

 

  I. Držálková a Barbora H. Bartošková a Monte Cristo S. Zaoral a Foma

Po celý den nad regulérností soutěží dohlížel rozhodčí pan Pavel Nevrla.
Během celého dne probíhalo vožení dětí na koních, které precizně zajišťovala rodina Stoličkova z Kroměříže  na svých koních - shetlandském ponym jménem Egon a klisně ČT jménem Sába. Diváci měli také možnost se projet přes Tištín v bryčce s panem Navrátilem nebo s manžely Zaoralovými. Také jim všem bych chtěla poděkovat za jejich profesionální přístup k vykonávané práci. Není nic krásnějšího něž radost v dětských očích a oni dětem radost určitě udělali.
V průběhu celého dne měli diváci za úkol volit nejkrásnějšího koně jezdeckého dne. Mnozí z jich to vzali velmi svědomitě a poctivě odevzdávali hlasy svému favoritovi. 

Na závěr celého dne se konal slavnostní nástup všech jezdců, vozatajů a koní. Všichni obdrželi pamětní flot za účast a krásně zdobenou perníkovou podkovu, aby jim připomínala tento náš I. Jezdecký den. Byl také vyhlášen diváky zvolený nejkrásnější kůň. Vítězkou se stala domácí klisna Centa, jejíž majitelkou je Lenka Kubíková.

Co říci závěrem. I. Jezdecký den v Tištíně se nám vydařil, i počasí nám nakonec přálo. Nikdo se nezranil, což je velmi důležité a všichni odjížděli domů spokojeni. Takže nám nezbývalo, než se začít těšit na II. ročník.

Závěrem ještě nesmíme zapomenout na technický personál a to jmenovitě :

 

hlasatelé: Stanislava Zemanová, Břetislav Doleček 
rozhodčí: Pavel Nevrla 
zapisovatelka:  Šárka Urbánková, Věra Zapletalová
dekorující Eva Formánková, Alena Wagnerová (starostka), Josef Horák (předseda AGD Tištín
zdravotní dozor Vendula Dolečková 
veterinární dozor MVDr. Jaroslav Kuja 
fotografka Jana Ležáková 
kameraman Libor Spálovský 
pomocný personál Ivan Kučírek, Tomáš Břečka, Jiří Zlámal, Jan Horák, Oldřich Zapletal
hudební agentura pan Mrnka
občerstvení TJ Sokol Tištín
prodej vstupenek Klub přátel školy Tištín
pomoc při úpravě areálu Myslivecký svaz Tištín
obsluha parkoviště Michal Krivčík
obsluha skákacího hradu Pavel Szakoš, Miroslav Pudil

Důležitou součástí byli také sponzoři :

Agrodružstvo Tištín Městys Tištín
Autoservi Spálovský Josef, Tištín Olomoucký kraj
Autoservis Kroupa Radek, Tištín Pohostinství "Na rynku", T. Hanáková, Tištín
Nákladní autom. doprava Konupka Ivo, Tištín Smíšené zboží Možný Leoš, Tištín
Nákladní autom. doprava Konupka Petr, Tištín Soukromý veterinální lékař Kuja Jaroslav, Vyškov
Soukromý zemědělec Skácel Vladimír, Koválovice Soukromý zemědělec Zapletal Oldřich, Tištín
Soukromý zemědělec Skácel Karel, Kralice na Hané  

 

Všem výše jmenovaným bych chtěla ještě jednou poděkovat za jejich ochotu pomoct při pořádání jezdeckého dne. Bez Vás by se Jezdecký den nemohl uskutečnit.   Díky.      L.K.

*******************************************************
HUBERTOVA   JÍZDA 
V sobotu 4. 10. 2008 pořádala rodina Zahradníčkova v nedalekých Dřevnovicích Hubertovu jízdu. Jelikož se v našem okolí mnoho hubertů nekoná, tak jsme se ho s našimi koňmi jely zúčastnit.  Protože má náš JK víc jezdkyň než koní a aby si vyjížďku užily všechny, tak se děvčata musela na koních v polovině trasy vystřídat. Jako první jela na Frolce Ela a na Centě Jana.
Hned po příjezdu jsme byli všichni omašličkováni a byl proveden nástup všech jezdců a koní.
Po tomto nástupu se všech 12 koní vydalo na asi 3 hodinovou vyjížďku pod vedením mastera  Barbory Zahradníčkové na klisně Cela. 
Lišku představovala Michaela Zahradníčková  a valach Centurion.

 

Asi v polovině trasy - u rybníků v Doloplazích, nás čekala přestávka s občerstvením.
Zde  také  přesedly naše jezdkyně, kdy Elu vystřídala v sedle Frolky Iva.
Po přestávce se jezdci vydali na místo, kde se uskutečnil hon na lišku. Letošní královnou honu se stala Inka Podaná z Chválkovic na svém Šimonovi.

 Večer se všichni sešli na Hubertově soudě, kde byli hříšníci odsouzeni za své prohřešky.
I přes raní nepříznivé počasí se Hubertova jízda nakonec vydařila a všichni jsme byli spokojeni, že jsme tak krásně strávili jednu říjnovou sobotu.

***********************       SILVESTROVSKÁ   VYJÍŽĎKA      ************************

 

27.12. 2008 - v sobotu před Silvestrem, jsme opět vyrazily s koňmi do Dřevnovic. Za krásného, i když mrazivého počasí se tu konala již II. Silvestrovská vyjížďka. A tak jsme nemohly chybět. Tentokrát se v polovině trasy na Centě střídala Jana  s Terezou, Ela jela na Frolce.
Hned po příjezdu jsme dostaly "něco na zahřátí", zatímco si ostatní jezdci chystali své koně. Na slavnostním nástupu se tentokrát sešlo 9 koní a jezdců a už nic nebránilo tomu, aby byla asi hodinová vyjížďka zahájena.

 


    
V polovině trasy proběhlo střídání našich jezdkyň a všichni již značně promrzlí jezdci byli rádi, že se konečně zamířilo "k domovu".                      
Po návratu jsme byli doslova zavaleni horkým čajem, svařákem a  hlavně párky s hořčicí.

Domů jsme odjížděly spokojeny, že jsme s našimi koňmi tak krásně
zakončily rok 2008.  L.K

.