r.2009

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 Do nového roku 2009 jsme všichni vstoupili ve zdraví (já dokonce se stále se zvětšujícím břichem) a plni očekávání, co že nám tento rok přinese. Přibyla nám také nová členka, dvanáctiletá Aneta Sedláčková ze Švábenic.

    I přes to, že byla letošní zima dosti mrazivá, neodradila děvčata od krásných zimních vyjížděk, i když někdy přijely doslova jako „ledové královny“. 

 

     Únor a březen byl  díky mému porodu dcery Adélky pro všechny ve znamení odpočinku od ježdění. Koně si užívaly zimního nicnedělání, ze kterého je občas vyrušily děvčata a vzaly je na krásnou zimní procházku. 

 

     Od dubna jsme se opět začaly intenzivně věnovat jezdeckému výcviku a pilně trénovat na náš doslova tryskem se blížící II. Jezdecký den.

    

     Ale abychom to zase tak moc s tím tréninkem nepřeháněly, tak jsme si zašly i na procházku do přírody.
U krásně kvetoucí řepky jsme focení neodolaly.

******************************************************************************************************

V neděli, 12. července 2009, pořádal náš JK Rupije Tištín, opět ve spolupráci s Městysem Tištín, již       II. Jezdecký den.

     Po loňské premiéře jsme už všichni zhruba věděli, jak by asi tato akce měla probíhat. Počasí, spolu s občanským sdružením Historické kočáry Mylord slibovalo, že prožijeme krásný den.

     Slavnostní zahájení proběhlo v 10 hodin, kdy do kolbiště vjely na koních dvě členky našeho JK – Lenka Kubíková na Frolce a Jana Adamčíková na Centě a přivezly obecní symboly – obecní prapor a znak.   

 

Hned za nimi následovaly dva historické kočáry společnosti Mylord z Čech pod Kosířem, tažené párou běloušů a párou hnědáků. V těchto krásných kočárech se početnému publiku přijely se svým doprovodem v dobových kostýmech představit paní starostka Wagnerová s paní místostarostkou Formánkovou. 

Paní starostka krátkým proslovem zahájila II. Jezdecký den, takže už nic nebránilo tomu, abychom mohli začít.
     První soutěží byla JÍZDA ZRUČNOSTI. Soutěž byla opět rozdělena na dvě kategorie – začátečníky a pokročilé. Na trati na jezdce a koně čekalo 6 neobvyklých překážek a časový limit 4 minuty, do něhož se většina jezdců hravě vešla. Rozhodčím pro první tři soutěže byl pan Jiří Urban.

V kategorii pokročilých startovalo 11 jezdců  :

       

1. místo zaslouženě získala domácí Tereza Formánková na klisně Frolka (JK Rupije Tištín).  2. místo obsadila Ivana Držálková s Bonym (JSK Vyškov). 3. místo získala pro nás do té doby neznámá jezdkyně paní Daniela Loukotová se svým paint horse valachem Royal Dancer Nick (oba k nám přijeli z Nivy).
 
 4. místo si odvezla loňská vítězka Kateřina Burešová s Centou (startující za JK Rupije Tištín). A na posledním dekorovaném – 5. místě se umístila také domácí Jana Adamčíková na Frolce (JK Rupije Tištín).  

 

Kategorie začátečníků čítala pouze 6 startujících :

 1. místo vybojovala domácí Elena Tenčíková a Centa (JK Rupije Tištín) 2. místo Iva Rádsetoulalová opět s Centou (JK Rupije Tištín) 3. místo získala Dominika Michalíková na Frolce (startující za JK Rupije Tištín)

      

V mezičase, kdy probíhala přestavba kolbiště pro další soutěž, představila společnost Mylord divákům první ze svých dvou přivezených kočárů.

    

Po této zajímavé ukázce byla zahájena druhá soutěž – VOZATAJSKÝ PARKUR.               
I v letošním roce se na start postavili pouze dva vozatajové. Snad se to v dalších letech zlepší. První se na trať s osmi překážkami vydal pan Jiří Foltýn z Němčic nad Hanou se svými chladnokrevnými klisnami. 
  Hned po něm odstartoval pan Zdeněk Zaoral z Dřevnovic, který letos přijel se zkušenou huculkou Odetou, k níž měl připřaženu mladou klisničku haflinga Jessicu.  
 Pro Jessicu to byla první zkušenost na veřejnosti a právě její prozatímní neznalost couvání odsunula pana Zaorala opět na 2. místo. Pan Zaoral to ale přijal sportovně a s výkonem Jessiky byl nad míru spokojen. Takže krásný pohár za 1. místo si do Němčic odvezl pan Jiří Foltýn.

     Následovala další přestávka, ve které společnost Mylord představila divákům svůj druhý kočár.

 

Po této ukázce přišlo na řadu překvapení, které si pro diváky přichystaly členky pořádajícího JK Rupije Tištín.

 

 

 

 

 

 

 

Do kolbiště vjely v krásných dobových šatech dvě jezdkyně – Tereza Formánková na Centě a Elena Tenčíková na Frolce. Po představení se publiku předvedly čtverylku na hudbu.  Za své vystoupení a krásné šaty sklidily velký potlesk.

     Po rychlé přestavbě kolbiště byla zahájena třetí soutěž – BARREL RACING. Tato soutěž byla opět rozdělena na začátečníky a pokročilé. Vždy dva jezdci odstartovali současně a projeli celou trať kolem barelů nejprve na koni a hned následně na kole. Vítěz z každé rozjížďky postupoval do finále.

Mezi začátečníky si vítězství vybojoval mladičký David Novotný na klisně Heidy (startující za JO Uhřice se sídlem v Dřevnovicích). 2. místo získala domácí Elena Tenčíková na Centě (JK Rupije Tištín) a 3. místo připadlo Dominice Michalíkové s Frolkou (startující za JK Rupije Tištín)


V kategorii pokročilých :

 Vítězství si svižnou jízdou zajistila domácí Tereza Formánková na Frolce (JK Rupije Tištín). 2. místo také domácí Lenka Kubíková s Centou (JK Rupije Tištín) 3. místo získala Kateřina Burešová a Centa (startující za JK Rupije Tištín).

     Po této soutěži se kolbiště začalo přestavovat na poslední dvě parkurové soutěže.

     Na start čtvrté soutěže – PARKUR  st. ZM, se postavilo 10 jezdců. Osm překážek v základním kole absolvovalo čistě 5 jezdců, kteří postoupili do rozeskakování. To se konalo na pěti překážkách. Nejlépe si vedla domácí Lenka Kubíková s Centou (JK Rupije Tištín), která rychlou a čistou jízdou získala krásný pohár pro vítěze. 

 

Na 2. místě skončila Hana Doleželová a Fall (JK Haná) 3. místo si vyskákal Jakub Neckař s Heidy (JO Uhřice se sídlem v Dřevnovicích) Jako 4. se umístil Radek Kondrčík s mladičkou Riki    5. místo Jiří Urban a Aspida.  (oba JK Rakon Kojetín). 

     Do poslední páté soutěže – PARKURU st. Z „O pohár starostky městyse“ se přihlásilo 9 jezdců. Kurz parkuru zůstal stejný, pouze se zvedla výška překážek. A s tou si nejlépe poradili čtyři jezdci a postoupili do rozeskakování. Vítězkou se stala Hana Doleželová a Fall (JK Haná). 2. místo získala Ivana Držálková a Bony (JSK Vyškov). Zbylí dva jezdci – Radek Kondrčík s Riki a Lenka Kubíková s Centou nedodrželi kurz parkuru a tak o jejich umístění rozhodl až los. 3. místo si vylosovala domácí Lenka Kubíková, čímž pana Kondrčíka odsunula na 4. místo.

     Během celého dne probíhalo vožení dětí na koních, které opět zajišťovala rodina Stoličkova z Kroměříže na shetlandském ponym Egonovi    

  a také pan Jakub Neckař a jeho Heidy. 

 Novinkou byla přítomnost kobylky, kterou si děti mohly zkusit vyhřebelcovat, čehož mnohé z dětí využily.

 

Velkým lákadlem byla pro mnohé diváky možnost projížďky v historických kočárech, kterou celý den zajišťovalo občanské sdružení Historické kočáry Mylord z Čech pod Kosířem.

     Osoba z tohoto sdružení nejpovolanější – pan Václav Obr, nám předvedl velmi zajímavou ukázku téměř zapomenutého řemesla – hamrování.

     Na závěr jezdeckého dne se konal slavnostní nástup všech jezdců, vozatajů a koní. Všichni obdrželi pamětní flot za účast a krásnou zdobenou perníkovou podkovu.

 

 

Byl také vyhlášen diváky zvolený nejkrásnější kůň jezdeckého dne. Vítězkou se opět stala domácí klisna Centa, majitelky Lenky Kubíkové.

    

 

Co říci závěrem. II. Jezdecký den se nám myslím vydařil.

I přes několik pádů se nikdo vážně nezranil a všichni odjížděli domů spokojeni. Takže nám nezbývá, než se už teď těšit na III. ročník.

 

 

                Výsledky II. Jezdeckého dne

 

Závěrem ještě nesmím zapomenout na technický personál, a to jmenovitě:

Hlasatelé:                         paní Mgr. Stanislava Zemanová a pan Břetislav Doleček

Rozhodčí:                        pan Jiří Urban

Zapisovatelka:                 slečna Šárka Urbánková

                                       paní Věra Zapletalová

                                       slečna Zuzana Kocourková

Dekorující:                       paní Eva Formánková

                                        paní Alena Wagnerová, starostka

Zdravotní dozor:               paní Vendula Dolečková

Veterinární dozor:             pan MVDr. Jaroslav Kuja

Fotografové:                     slečna Martina Rérychová

                                        pan Pavel Zlámal

Kameramani:                    pan Libor Spálovský

                                        pan Vlastimil Soušek ml.

Pomocný personál:            pánové Ivan Kučírek, Jan Adamčík ml., Jan Horák,

                                        Luděk  Adamčík, Oldřich Zapletal

Hudební aparatura:            pan Mrnka

Občerstvení:                     TJ Sokol Tištín, JK Rupije Tištín

Prodejní stánek JK:           paní Marie Bártová, slečny Marie Gazdová

                                        a Kateřina Zapletalová

Prodej vstupenek:             Klub přátel školy Tištín

Pomoc při úpravě areálu:   MS Tištín, TJ Sokol Tištín, SDH Tištín

Obsluha parkoviště:           pan Michal Krivčík s přítelkyní Michaelou

 

Důležitou součástí byli také sponzoři:

Adamčíkovi Jan a Jana, Tištín

Agrodružstvo Tištín

Autoservis Spálovský Josef, Tištín

Autoservis Kroupa Radek, Tištín

Degas,  Kroměříž

Elmatservis, Němčice nad Hanou

Hepnar Jiří, elektro prodejna, Nezamyslice

Květinářství a zahradnictví Týna, Kristýna Burešová, Švábenice

Městys Tištín

Navrátil Jan, sedlářství – brašnářství, Pačlavice

Nákladní automobilová doprava Konupka Ivo, Tištín

Nákladní automobilová doprava Konupka Petr, Tištín

Paintshop, Kostelec na Hané

PB Plast, Přidal Zdeněk, Nezamyslice

Pohostinství „Na Rynku“ paní Švachová, Tištín

Potraviny Anna Jánská, Nezamyslice

Restaurace Na koupališti, Nezamyslice

Smíšené zboží Možný Leoš, Tištín

Soukromý veterinární lékař Kuja Jaroslav, Vyškov

Soukromý zemědělec Skácel Vladimír, Koválovice

Soukromý zemědělec Zapletal Oldřich, Tištín

Stolářství Dostálkovi, Výšovice

Železářství Němčice

ŽE STAV, Oulehla Zdeněk, Nezamyslice

 

     Všem výše jmenovaným bych chtěla ještě jednou poděkovat za jejich ochotu pomoct při pořádání jezdeckého dne. Bez Vás by se jezdecký den nemohl uskutečnit. Díky.

Lenka Kubíková

*****   *****   *****   *****   *****   *****   *****   *****   *****   *****   *****   *****   *****   *****   *****

O víkendu, 22. a 23. srpna 2009, se    Olšanech na ranči Bolka Polívky konal dvoudenní kurz  horsemanshipu  (přirozené partnerství koně a člověka).
Tento kurz pořádal snad nejznámější horseman u nás, pan Václav Bořánek, který přijel do Olšan spolu s manželkou Bárou a jejich dvěma koňmi. Z našeho jezdeckého klubu se tohoto kurzu zúčastnily dvě členky, Jana Adamčíková a Lenka Kubíková.

 

V sobotu se jednalo o ukázky práce ze země v kruhové ohradě a na vodítku, kdy Vašek početnému publiku neúnavně vysvětloval a předváděl tuto metodu partnerství mezi koněm a člověkem.

    
V neděli byla náplní kurzu práce ze sedla, proto jsme si do Olšan dovezli naše koně, Centu a Frolku.  Celý den jsme doslova proseděly v sedle, pečlivě naslouchali Vaškovi a snažili jsme se pod jeho dohledem přenášet tuto metodu na naše koně (což se nám ne vždy podařilo).


 

    

 

 

 

 

 

 

Některé věci pro nás bylo těžké hned napoprvé pochopit, protože s touto metodou teprve začínáme, ale celý dvoudenní kurz nás doslova nadchnul a navnadil k pokračování a učení se této krásně metody - horsemanshipu.

 

**************************************************************

 

V sobotu, 24. října 2009, jsme s koňmi vyrazily na náš první veřejný trénink, a to do nedalekých Boškůvek.   Na tento den se snad nejvíc ze všech těšila Ela Tenčíková, která měla na Centě absolvovat svůj první parkur st. ZM. Já, Lenka Kubíková, jsem pro změnu měla za úkol co nejlépe převést přes překážky st. ZM Frolku, pro kterou to byl také úplně první start v parkurové soutěži. A jako třešničku jsem si nechala Centu do parkuru st. Z.

     Po předcházejících vydatných deštích pískové kolbiště vypadalo spíš jako brouzdaliště, takže po prvních metrech v kolbišti bylo po parádě.

     Na startovní listině parkuru st. ZM bylo 15 jezdců. Já s Frolkou jsem startovala jako sedmá. Frolka skákala trošku těžkopádně, ale neměla vůbec tendenci vybočit a k velkému překvapení nás všech neudělala žádnou chybu, takže jsme postoupily do rozeskakování.                     Hned po nás odstartovala svůj první parkur Ela s Centou

 

 

Ela si vedla dobře, i když na druhé překážce jí Centa odmítla skočit. Při druhém nájezdu překážku absolvovaly a pokračovaly dál. Soutěž pro ně bohužel skončila na páté překážce, kde jí Centa odmítla skočit podruhé, takže byly pro dvojí neposlušnost vyloučeny. I přes tento jejich neúspěch si napoprvé Ela vedla výborně a svým výkonem dokázala, že už je jezdecky schopná nižší parkurové soutěže absolvovat.

     Po ukončení základního kola přišlo na řadu rozeskakování. Frolka skákala opět velmi pozorně a ani tentokrát neudělala žádnou chybu.  Nikdo z nás nevěřil svým očím!  A jako Alenky v říši divů jsme se ocitly ve chvíli, kdy nás hlasatelka volala na dekorování. Ve svém prvním parkuru obsadila Frolka krásné 4. místo! 

                        Čestné kolo pro vítěze jsme si opravdu vychutnaly.

    

 Na start parkuru st. Z, kde startovalo 10 soutěžících,  jsem nastupovala s Centou.   Centa byla značně nervózní a jaksi jsem si s ní moc nerozuměla.  Před každou překážkou mi chtěla vybočit, což se jí opravdu povedlo opět na páté překážce. Pokračovaly jsme dál a jednu překážku jsme i shodily, což se u Centy nestává. Asi v polovině trati se Centě rozeply a posunuly přední chrániče na nohách, čímž se dovršila naše zběsilá jízda.

Parkur jsme ale dokončily, i když jsme obdržely 10 trestných bodů a obsadily jsme 7. místo.  Estetický dojem jsme ale určitě neudělaly.

 

 

Naše úspěšnost byla asi tak 50%. U Centy  jsme nějakou tu mašličku všichni čekali, ale nedočkali se. Zato Frolce nikdo moc nevěřil a ona nás překvapila. Domů jsme všichni odjížděli obalení bahnem, ale zdraví a spokojení.

 

 

 

****************************************************************************************************

     O týden později, 31. října 2009, jsme si vyjely na I. Hubertovu jízdu do Mořic, kterou zde pořádal pan Vlastimil Neckař. Počasí pro nás připravilo opravdu krásný den. Frolku si osedlala Iva Rádsetoulalová a Centu Lenka Kubíková.

 

 

 

 Pozvání přijalo 14 jezdců
na koních ...
...a také dva povozy – Držálkovy z Vitčic  ... ... a Navrátilovi z Němčic

 

Vyjížďka byla vedena v pomalém tempu s ohledem na slabší jezdce.

Přestávka se uskutečnila u rybníka ve Víceměřicích, kde jsme se všichni občerstvili  a asi po půl hodině jsme se vydali na zpáteční cestu.  

    

 Na poli u Mořic byl pro nás připravený hon na lišku. Nejprve se uskutečnil dostih povozů, který, i když s náskokem, vyhrála Ivana Držálková ml. se svou párou malých poníků před panem Navrátilem a jeho jednospřežím. Poté byl odstartován dostih, který vyhrála Jarka Kolmačková a její super rychlá klisna A1/1.

 

Králem honu se stal mladý jezdec z Němčic. 

    

 

 

 

 

 

 

Liška byla chycena a všichni jsme se rozjeli domů. 

 

 

+     +     +      +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +    

V polovině listopadu nás čekala ještě jedna, bohužel smutná událost. Ve věku nedožitých 93 let zemřel celoživotní  chovatel a držitel plemenných hřebců, pan František Pořízek z Dětkovic.
V den pohřbu jsme se s našimi koňmi přesunuli ke kostelu ve Švábenicích, abychom při této pietní akci všem přítomným připomněli, že odešel velký a čestný koňák.

Čest jeho památce. 

 

  +   +   +   +   +   +   +   +   +   +  

 

 

    

Těsně před vánocemi navštívil naši stáj Ježíšek a přinesl nám novou čtyřnohou členku našeho jezdeckého klubu – poničku Jessicu. 

 Největší radost z ní mají naše nejmenší členky Nikolka, Simonka a Adélka.

 

Jessica je 11letá kobylka, sice bez původu, ale o to je hodnější a šikovnější.    Budeme ji využívat k výuce jízdy na koni pro nejmenší děti a časem ji snad i zapřáhneme do malého vozíku.