r. 2010  

    Nový rok 2010 jsme s našimi koňmi zahájili na    Novoroční vyjížďce,
která se konala jako již tradičně v nedalekých Dřevnovicích. Počasí nám vůbec nepřálo a skoro celou vyjížďku chumelilo. I přes nepříznivé počasí jsme se sešli v počtu 9 koní.

  

 

 

 

 

 

  Za náš jezdecký klub se na koních účastnily Tereza Formánková na Centě, Iva Rádsetoulalová na Frolce a Ela Tenčíková na poničce Jessice.

 

 

Po občerstvení se všichni jezdci vydali v pomalém tempu a za vydatného chumelení na hodinovou procházku. Ke konci vyjížďky se počasí umoudřilo a přestalo chumelit. Přesto se jezdci vrátili promrzlí a s radostí uvítali horký čaj a párky s hořčicí.

Ani jsme se nenadáli a byl čas k návratu domů. I přes špatné počasí jsme prožili první letošní pěknou akci s koňmi.

 

 

 V lednu letošního roku u nás ukončila členství dlouholetá členka Jitka Mlčochová a místo ní se stala novou členkou zatím nejmladší, ještě ani ne 3letá Nikolka Kubíková ze Švábenic, dcera majitelky klubu Lenky Kubíkové.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

  

Dne 3. dubna 2010, o velikonoční sobotě, pořádal náš Jezdecký klub
I. Velikonoční vyjížďku.
Jaro se teprve začínalo klubat, a tak jsme se probudili do velmi chladného mlhavého rána. I přes obavu, že k nám možná nikdo v takové mlze nepřijede, jsem se vydala na trať, abych po celé její délce rozvěsila mašličky se soutěžními úkoly. Aby toho nebylo málo, podařilo se mi zapadnout autem a následně se tak zahrabat, že musel na řadu přijít traktor. I přes toto „malé“ zdržení byla trať pro jezdce včas přichystaná a mohli jsme se s našimi koňmi přesunout do Háječka, kde jsme měli sraz s ostatními jezdci.

První se z mlhy vynořil pan Jaroslav Navrátil ze Švábenic se svými koňmi ČMB Katkou a Matysem.
Za ním se objevili pánové Ruda a Martin Navrátilovi z Němčic s kobylkou Karinou.
I z Pančochy k nám našli cestu Hanka a Tomáš Roubíčkovi ...
... a z Vitčic Ivana Držálková a její valach Bony.
Z Koválovic k nám mašličky dovedly Grófa s Polárkou a jejich jezdce Mirku, Danu, Meliho a Petra.

 Po občerstvení se jako mávnutím kouzelného proutku mlha rozplynula a při slavnostním nástupu už krásně svítilo sluníčko. 

 

 

 

 

 

 

 

Za náš JK se na trať vydaly Ela na Centě, Tereza na Frolce a naše zatím nejmladší členka Nikolka na Jessice. Na koho nezbyl kůň, ten si nasedl na vůz k panu Jarkovi Navrátilovi – dokonce i paní starostka Wagnerová s dcerou Aničkou, a mohli jsme vyrazit.

 Na trati, která měřila asi 10 km, čekalo na soutěžící jezdce a vozataje 200 mašliček s padesáti úkoly, které museli jezdci zodpovědět. Každá mašlička byla jinak bodována, takže se až do poslední chvíle nevědělo, kdo je právě ve vedení. Musím pochválit všechny jezdce, protože se opravdu snažili a pilně sbírali.

 

 V polovině trasy došlo k výměně několika jezdců – za nás Iva na Centu, Aneta na Frolku a Anička Wagnerová na Jessicu. A zase jsme sbírali a plnili úkoly.

 

Asi po třech hodinách jsme se vrátili zpátky do Háječka, kde jsme všichni dostali zasloužené občerstvení.                   

 

 

Po spočítání všech mašliček byla vyhlášena absolutní vítězka I. Velikonoční vyjížďky, kterou se stala přespolní Ivana Držálková a její Bony.

 

Z vozatajů byl úspěšnější pan Jaroslav Navrátil, za což si odvezl, stejně jako Ivana, plaketu pro vítěze.

 

 Myslím, že se naše první letošní akce vydařila. Koně se po zimě společně prošli a jezdci si prověřili své znalosti a vědomosti v oblasti chovu koní. Ať si každý sám zhodnotí úroveň svých znalostí a sáhne do svědomí, kde má „mezery ve vzdělání.“ J

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 Když konečně zavládlo jaro, začaly jsme s koňmi postupně pracovat na jízdárně. I Jessica se zapojila do výuky jezdců, i když sama práci na jízdárně ještě moc nezná.

Zkušenější děvčata jí předávají své zkušenosti a Nikolka na ní prožívá svoje první jezdecké krůčky

 

 

Koncem dubna jsem se rozhodla, že zkusíme Jessicu zapřáhnout do vozíku. Se zapřaháním nám pomáhal zkušený vozataj, pan Jaroslav Navrátil ze Švábenic.

Nejprve si Jessicu vyzkoušel vodit na opratích, přičemž zjistil, že reaguje na všechny jeho hlasové povely. Takže už musela být někdy v minulosti zapřahaná.

Tak jsme mohli přistoupit k samotnému zapřahání, i když nervozita byla znát na nás všech. Jen Jessica byla v pohodě a klidně stála. Při rozjezdu trošku poskočila, ale jeli jsme.


 

 

 

 

Nikdo z nás nečekal, že to bude tak jednoduché.


Zapřahání jsme pravidelně opakovali, a tak Jessica s panem Navrátilem začali trénovat na náš III. Jezdecký den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 V neděli, 6. června 2010, jsme se se všemi koňmi vydali na náš první velký výjezd, a to na DEN  KONÍ do Radkovy Lhoty.

Nebylo jednoduché sehnat přepravu pro tři koně, ale nakonec to klaplo a jeli jsme. Hned po příjezdu se tam koně začaly cítit jako doma.

 

 

 

První soutěží bylo předvádění koní, na kterém jsme nemohly chybět. Soutěž byla rozdělena na malé a velké koně.

Za malá plemena nás zastupovala Jessica se svou vodičkou Elenou Tenčíkovou.

Bohužel se neumístily.

V kategorii velkých plemen předváděla
Iva Rádsetoulalová Centu ....

(  Centa se bohužel také neumístila )

....  a Lenka Kubíková Frolku.

 

Frolka k naší velké radosti obsadila

1.  MÍSTO      ! ! ! !

 

 

Naší druhou soutěží byl westernový trial parkur.

 

První se na trať vydala Centa s Terezou Formánkovou. Hned po ní odstartovala Frolka s Ivou, a do třetice také Jessica s Elou.

Bohužel se děvčatům moc nedařilo, takže jsme se v této soutěži neumístily.

 

 Na třetí soutěž, židličkovou, se těšily Nikolka Kubíková s Jessicou a Aneta Sedláčková s Frolkou. 
Děvčata se velmi snažily a dlouho odolávaly.  Nikolka skončila na
7. místě a Aneta si vybojovala pěkné páté místo.

 

 

 


 

Čtvrtou soutěží byl slalom mezi tyčemi a jízda kolem barelů. Tady už koně museli zařadit rychlejší tempo. Jako první z našich na trať vyrazila Centa s Ivou.  Vedly si dobře, bohužel se netrefily do cíle, takže byly vyloučeny. Po nich vyrazily na trať Terka s Frolkou a Ela s Jessicou

 

 
Obě dvě si svou rychlou jízdou vybojovaly krásné umístění – Frolka na 4. a Jessica na 5. místě.


 


 Pátou soutěží byl parkur do 70ti cm, ve kterém startovala Lenka Kubíková s Frolkou i s Centou.

 

Obě klisny skákaly velmi dobře a ochotně. Základní kolo přešly bez trestných bodů, čímž se dostaly do rozeskakování. V rozeskakování Frolka jednou shodila a dokončila se 4 tr. body.

Zato Centa neshodila a celkově se umístila na krásném 5. místě.

 

 

 

 

 

Poslední naší soutěží byl vozatajský parkur, ve kterém startovala Jessica s panem Navrátilem. Byla to její premiéra, takže jsme byli všichni napjatí, jak to dopadne. Po prohlídce trati se vydali na start. Soutěžili s velkými koňmi, takže jsme s umístěním nepočítali. Hned od startu Jessica s chutí vyrazila a dokonce zvládla i těžký přejezd přes Irskou lavici. V polovině trati už i cválala a se závěrečným slalomem si také hravě poradila.

 

 V cíli sklidila největší aplaus a i když se neumístila, přesto byla pro nás vítězkou.

I když byl tento den pro všechny velmi náročný, tak jsme domů odjížděli šťastní, že jsme tak úspěšně náš klub reprezentovaly.

Děkuju holky, byly jste perfektní!

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Jelikož do našeho jezdeckého dne zbýval pouhý měsíc,
tak jsme hodně času trávily na jízdárně.
Všichni jsme se snažili toho co nejvíc natrénovat.

 


S Elou jsme se také připravovaly na parkurové soutěže...   

a snažily jsme se dopilovávat i čtverylku - naše chystané překvapení.   

--------------------------------------------------------------------------------

Naší největší akcí, kterou jsme v letošním roce pořádali, byl III. Jezdecký den, konaný v neděli, 11. července 2010.
Už od rána bylo nebe bez mráčků a celému dni vládly tropické teploty. I přes to nás diváci nezklamali a sešli se opět v hojném počtu. Letošní jezdecký den se nesl ve westernovém duchu. Proto také jsme si pro diváky připravili velké překvapení v podobě hlavní atrakce dne – elektrického býka. Každý měl možnost si vyzkoušet, jak se asi cítí profesionální rodeoví jezdci a že jízda na takovém býkovi není zase až tak jednoduchá.
Pro zájemce bylo také po celý den zajištěno vožení na koních, opět v podání rodiny Stoličkovy z Kroměříže. I přes velké vedro, které celý den panovalo, Stoličkovi a jejich dvě klisny Sába a Sabeéna neúnavně vozili všechny zájemce, hlavně z řad dětí. Za jejich profesionalitu a výdrž jim patří velké díky.
Úderem 10. hodiny jsme zahájili náš jezdecký den. Do kolbiště vjely na koních členky našeho jezdeckého klubu – Elena Tenčíková na poničce Jessice přivezla obecní prapor  a Iva Rádsetoulalová na Frolce a Lenka Kubíková na Centě obecní znak.

Za nimi přivezl pan Navrátil ze Švábenic v bryčce paní starostku Wagnerovou s paní místostarostkou Formánkovou a jejich doprovod.
Paní starostka zahájila
III. Jezdecký den proslovem.

 

 

 

 

První soutěží byl PARKUR st. ZM s výškou překážek do 80 cm. Na start se postavilo 17 dvojic. Většina z nich k nám zavítali poprvé a proto budeme rádi, když se k nám i oni budou rádi vracet. Se základním kolem, které čítalo 8 překážek, si téměř všichni poradili a do rozeskakování postoupilo 5 jezdců.

Absolutní vítězkou se staly domácí Lenka Kubíková s Centou (JK Rupije Tištín).

 

 

Na 2. místě se umístila paní Ivana Držálková s valachem Bonym (stáj Vitčice). 3. místo si domů odvážela Kristýna Minaříková a její valach Sid (Žlutava). 4. místo putovalo do Boškůvek zásluhou Lucie Liškutínové a Matěje 3 Poslední dekorované, 5. místo, získala Kateřina Štroblíková a její Sherif (stáj Manner).

Pro mladé a začínající jezdce a koně byla vypsána druhá soutěž, PARKUR MINI do 60 cm. I tady bylo početné startovní pole, čítající 18 startovních dvojic. Na snížených překážkách si nejlépe vedlo a do rozeskakování se dostalo 7 jezdců. Velmi rychlou a bezchybnou jízdou si zasloužené vítězství vyskákala domácí Elena Tenčíková na Centě (JK Rupije Tištín).

 

 

 

2. místo patřilo Lucii Liškutínové s Matějem 3 (ranč Boškůvky) O setinu sekundy pomalejší byla Kamila Březinová a Samuel, kteří obsadili 3. místo Na 4. místě dokončila Barbora Plhalová a Bim (JSK při DDM Vyškov). Kateřina Štroblíková s Sherifem si vybojovali opět 5. místo (stáj Manner).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Po skokových soutěžích přišlo na řadu překvapení JK Rupije – čtverylka v podání domácích děvčat - Ivy Rádsetoulalová s Frolkou a Eleny Tenčíkové s Centou.

 

 

 


Děvčata si daly na předvedení opravdu záležet a za svou povedenou ukázku sklidily velký potlesk.  

Hned po čtverylce následovala první ze tří ukázek z westernové show LASA, KOLTY, BIČE, a to trikové lasování. Mistrovské kousky s lasem divákům předváděl vícemistr ČR 2009 a 2.vícemistr Evropy 2009 v trikovém lasování, pan Josef Zahradník z Bezměrova.

 

 

 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Po těchto krásných ukázkách byla připravena třetí soutěžní disciplína, kterou byl VOZATAJSKÝ PARKUR. V letošním roce mohla být konečně rozdělena na dvě kategorie – malé a velké koně. V kategorii velkých koní se na start postavili 4 vozatajové. Na trati na soutěžící čekalo 12 překážek, čímž byla soutěž divácky velmi atraktivní.

Nejrychleji projel celou trať pan Lubomír Doležel z Dobrotic s párou běloušů Denisou a Devonem.

Pan Doležel divákům předvedl, jak jezdí opravdoví mistři opratí, jelikož své koně vedl téměř celou trať ve cvalu, za což zaslouženě získal 1. místo.  
Na 2. místě se umístil pan Jaroslav Navrátil ze Švábenic se svými chladnokrevnými koňmi Katkou a Matysem.
Jako 3. v pořadí dokončil svůj parkur pan Milan Zouhar ze Švábenic se svou klisnou Chadinou, kteří k nám zavítali poprvé.
Poprvé k nám přijel i pan Alois Buchlák z Pivína se svými krásnými haflingy Dany a Nora. Domů si odváželi mašličku za 4. místo.


V kategorii malých koní jsme měli pouze dva startující. V nejrychlejším čase celou trať proběhla domácí ponička Jessica s panem Zdeňkem Zaoralem a získali pohár za 1. místo.

O něco pomalejší byl a na 2. místě skončil hřebeček Ogar se slečnou Ivanou Držálkovou z Vitčic.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

O přestávce mezi jednotlivými koly vozatajského parkuru se divákům předvedla klisna Jitka – zástupkyně plemene Shirský kůň. Toto největší plemeno koní úspěšně chovají v ZOO koutku ve Vyškově, odkud k nám přijela i předváděná klisna.

 


Po skončení vozatajského parkuru přišla na řadu další ukázka v podání Josefa Zahradníka. Tentokrát divákům ukázal, jak mistrovsky se umí ohánět kolty.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Čtvrtou soutěžní disciplínou byla ŠTAFETA TYČE + BARELY. Zde se už začalo soutěžit v jednotlivých kategoriích – podle věku jezdců. Jezdci byli rozděleni do dvojic. Ve dvojici se mezi sebou domluvili, který z nich pojede kterou trať a byl jim změřen jeden čas. Zvítězila nejrychlejší dvojce.

A právě tou nejrychlejší dvojicí v
kategorii dospělí nad 17 let
byly slečny Ivana Držálková s Barborou (stáj Vitčice) a  Iva Rádsetoulalová s Frolkou (JK Rupije Tištín).
2. místo obsadila dvojce Elena Tenčíková s Centou (JK Rupije Tištín) a Hana Studená a Ajla (statek Hanka).
Na 3. oceňovaném místě skončila dvojce Daniela Loukotová a Royal Dancer Nick (Niva) a Lenka Kubíková s Frolkou (JK Rupije Tištín).
Jako 4. se umístily Tereza Formánková s Centou (JK Rupije Tištín) a Lenka Hanáčková s Šimonem (stáj Vitčice).
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
V kategorii dětí ve věku 9 – 16 let
byla nejrychlejší dvojce Lucie Miholová na Salivenovi a Dara Brabcová s Generale Elisia (obě JSK při DDM Vyškov).
2. místo obsadily Eliška Režná se Salivenem a Dagmar Dvořáková s Generale Elisia (obě JSK při DDM Vyškov).
Na 3. místě se umístily Lucie Plhalová s Generale Elisia (JSK při DDM Vyškov) a Aneta Sedláčková na Centě (JK Rupije Tištín).
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
1. místo
v kategorii nejmenších dětí ve věku 3 – 8 let obsadily Markéta Paludová na zapůjčené Jessice a Anna Dorazilová s Bobym (obě ranč Boškůvky).
Na 2. místě se umístily Nikola Kubíková s Jessicou (JK Rupije Tištín) a Amy Ure s Bobym (ranč Boškůvky).
Mašličku za 3. místo si domů odvážely Saša Rudyková s Jessicou (JK Rupije Tištín) a Michaela Paludová s Bobym (ranč Boškůvky).
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Přestávku, kdy probíhala přestavba kolbiště na další soutěž, nám vyplnil další zajímavou ukázkou 2.násobný vícemistr ČR 2008 a 2009 v práci s honáckými biči, pan Libor Krčmař z Bezměrova. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JÍZDA ZRUČNOSTI byla pátou soutěží Jezdeckého dne. Na trati na jezdce, opět rozdělené do kategorií, čekalo 7 překážek a časový limit 4 minuty.
V nejmenší kategorii děti 3 – 8 let si 1. místo vybojovala Saša Rudyková s Jessicou (JK Rupije Tištín). Jen o 3 setiny sekundy uniklo vítězství 2. v pořadí Nikole Kubíkové s Jessicou (JK Rupije Tištín). 
Na 3. místě skončila Michaela Paludová a Boby (ranč Boškůvky). Zbylé tři jezdkyně, Markéta Paludová, Amy Ure a Anna Dorazilová (všechny na Bobym) se umístily na 4. místě.V kategorii děti 9 – 16 let si nejlépe vedla a 1. místo získala Eliška Režná a Saliven (JSK při DDM Vyškov). 
Místo 2. získala Adéla Humpolíková a Ferin (Bezměrov).


Na 3. místě se umístila domácí Aneta Sedláčková s Frolkou (JK Rupije Tištín). 

 4. místo
patřilo Dagmar Dvořákové se Salivenem (JSK při DDM Vyškov) a na 5. místě se umístila Kateřina Pokorná a Sherif (stáj Manner).
Startovní pole v kategorii dospělí nad 17 let čítalo 13 jezdců.

 

Nejlépe si s překážkami poradila domácí Lenka Kubíková s Frolkou (JK Rupije Tištín). Pro 2. místo si dojela Ivana Držálková ml. s Barborou (stáj Vitčice). O 3. místo se současně dělily dvě jezdkyně, a to Jana Doleželová na Rock Me Lili a Elena Tenčíková na Centě (JK Rupije Tištín).

 

 


Na 5. místě se umístila Daniela Loukotová a její Royal Dancer Nick (Niva).

Poslední soutěží byla JÍZDA NA ELEKTRICKÉM BÝKOVI. Vítězem se stal ten, kdo se nejdéle udržel na hřbetě rozdováděného býka. Soutěžilo se v kategoriích podle věku.
V kategorii děti 9 – 16 let si s býkem nejlépe poradila Dagmar Dvořáková (JSK při DDM Vyškov). Její jízda byla zároveň rekordem celého dne, neboť se na býkovi udržela celou minutu!    2. místo obsadila Monika Němcová a 3. místo Lucie Plhalová (obě JSK při DDM Vyškov).
V málopočetné kategorii mužů nad 17 let zvítězil Libor Krčmař z Bezměrova.   2. místo obsadil Petr Bárta a na 3. místě se umístil Josef Zahradník z Bezměrova.

Ani kategorie žen nad 17 let neměla mnoho soutěžících. I přes to se na 1. místě umístila Lenka Žitná z Bezměrova. V pořadí 2. zkrotila býka Jiřina Rauerová a 3. byla domácí Iva Rádsetoulalová.

Na závěr Jezdeckého dne se konal slavnostní nástup všech jezdců a koní, které tropické teploty neodradily a kteří vydrželi a účastnili se až do konce.

Všichni obdrželi z rukou starostky a místostarostky pamětní flot a z úst výborných hlasatelů paní Mgr. Stanislavy Zemanové a pana Břetislava Dolečka st. poděkování za účast.


 

 

Byl také vyhlášen diváky zvolený Nejkrásnější kůň celého dne. Tou letošní vítězkou se stala Frolka, majitelky Lenky Kubíkové.

 Co říci závěrem: I přes tropické teploty, které panovaly, se nám opět podařilo jezdecký den uspořádat. Diváci přišli v hojném počtu, za což jim děkujeme. Snad se Vám u nás líbilo a domů jste odjížděli spokojení. Již nyní Vás zveme na IV. Jezdecký den, který se bude konat opět v neděli, 10. 7. 2011.

 

 

 

Závěrem chci ještě poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli nám s náročnou organizací:

Hlasatelé: paní Mgr. Stanislava Zemanová a pan Břetislav Doleček st.
Zapisovatelka: paní Věra Zapletalová
Startovní rozhodčí: pan Oldřich Zapletal
Dekorující: paní Eva Formánková
paní Alena Wagnerová, starostka
Zdravotní dozor: paní Vendula Dolečková
Veterinární dozor: pan MVDr. Jaroslav Kuja
Fotografky: slečna Martina Rérychová
slečna Marie Gazdová
Kameramani: pan Libor Spálovský
paní Marie Bártová
Pomocný personál: pánové Ivan Kučírek, Luděk Adamčík,
Jaroslav Pitner, Martin Možný
Hudební aparatura: pan Mrnka
Občerstvení: JK Rupije Tištín, SDH Tištín
Prodejní stánek JK: Kateřina Zapletalová, Romana Sedláčková, Michaela Velecká
Prodej vstupenek: rodiče členek JK
Pomoc při úpravě areálu: MS Tištín, SDH Tištín, Městys Tištín
Obsluha parkoviště: pan Michal Krivčík

 

Poděkování patří také sponzorům:

 

Adamčíkovi Jan a Jana, Tištín
PB Plast, Přidal Zdeněk, Nezamyslice
Agrodružstvo Tištín
Smíšené zboží Možný Leoš, Tištín
Autoservis Spálovský Josef, Tištín
Soukromý veterinární lékař Kuja Jaroslav, Vyškov
Jezdecké potřeby Grošek, Boškůvky
Soukromý zemědělec Skácel Karel, Kralice na Hané
Květinářství Vladimíra Suchomelová, Nezamyslice
Soukromý zemědělec Zapletal Oldřich, Tištín
Květinářství a zahradnictví Týna, Kristýna Burešová, Švábenice
Stolářství Dostálkovi, Výšovice
Lysák Josef  MVDr., Ivanovice na Hané
STRABAG
Městys Tištín
TK Plus, Margita Čupková
Nákladní automobilová doprava Konupka Ivo, Tištín
Trouw Nutrition Biofaktory – ing. Daňhel
  ŽE STAV, Oulehla Zdeněk, Nezamyslice

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * *

 

 I v letošním parném létě jsme s radostí využívaly možnosti plavení koní v našem rybníce.

 

Centa s Frolkou rybník znají, ale Jessica šla do vody poprvé.
Moc se jí tam nechtělo, ale nakonec jsme ji do vody natlačily  (výhoda malého poníka).
Hned se jí tam zalíbilo a náležitě se společně s Elou ve vodě vyřádily. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 Poslední červencovou sobotu jsme se vydali do nedalekých Boškůvek na skokový veřejný tréning. Už od prvních zkušebních skoků nám bylo jasné, že se našim koním dneska necce skákat a že asi moc dobře nedopadneme. I přes to jsme se ale nevzdávaly a šly na start.

 

 

 V první soutěži, parkuru st. ZM, startovala Elena Tenčíková s Frolkou.

 

   


 Jejich zpočátku dobrá jízda skončila na třetí překážce, kde Frolka dvakrát odmítla poslušnost.
Tím pádem byly ze soutěže vyloučeny.

 


 

Do druhé soutěže, parkuru st. Z, nastoupila Elena Tenčíková s Centou a Lenka Kubíková s Frolkou. Nejprve odstartovala Ela na Centě. Bohužel ani Centě se do skákání nechtělo a jejich jízda skončila dvojím odmítnutím poslušnosti hned na druhé překážce.

  

 

 
V druhé soutěži se s Frolkou nedařilo ani Lence a jejich jízda skončila ještě dřív než začala – na první překážce. Frolka se ani neodrazila, skočila do překážky a divákům vysekla hlubokou poklonu.

Ani druhý pokus nebyl úspěšnější a tak byly pro dvojí neposlušnost také vyloučeny.

 

 

 

 

Do třetí soutěže, parkuru st. ZL, nastupovala Lenka s vědomím, že tady si asi Centu nenapraví. Centa „nezklamala“ a vyštycovala opět na druhé překážce, čímž se završil náš velice neúspěšný den. Ušily jsme si z ostudy kabát a cestou domů jsme přemýšlely, kde že se stala chyba!
(samozřejmě že vždycky v jezdci)  

 

****************************************************************

První říjnovou sobotu jsme si vyjeli s koňmi na I. Hubertovu jízdu do nedalekých Chvalkovic na Hané. Sraz se konal v zámecké zahradě, kam jsme přijely ve složení Aneta Sedláčková na Centě, Lenka Kubíková na Frolce a Nikolka Kubíková na poničce Jessice.

 

Po slavnostním nástupu se celý náš lot asi 12 jezdců vydal na trať.

 

Nezvykle dlouhá vyjížďka probíhala v poklidném tempu dost hlubokým terénem, a tak jsme byli všichni rádi, že je tu konečně přestávka na občerstvení.

 Po přestávce se uskutečnil tradiční hon na lišku a pak jsme se všichni rozjeli domů. Byl to pěkně prožitý sobotní den.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

V sobotu, 9. října 2010, jsme pořádali naši I. Hubertovu jízdu.


Jak už to tak na podzim bývá, panovala po ránu mlha. I přes sníženou viditelnost jsme se sešli v počtu 8 koní pod sedlem

 a 4 koně v zápřeži.

 

 

Masterem hubertovy jízdy byla Lenka Kubíková na Frolce

 

a lišku představovala Elena Tenčíková na poničce Jessice.

 

 

 

Po malém občerstvení jsme se vydali na trať. Diváci mohli využít traktorové přepravy a spolu s jezdci prožít příjemný den. Pro jezdce byly po celé délce trati rozmístěny skokové překážky.

Většina jezdců se přes ně snažila skákat, i když ne vždy úspěšně. Cestou jsme měli i jeden pád, který se naštěstí obešel bez větších následků.

Asi po hodině jízdy jsme měli přestávku s občerstvením v Osíčanech v Hliníku.

 

Když trubač odtroubil konec přestávky,
tak jsme se vydali na zpáteční cestu do Tištína.

 

  V Tištíně proběhl závěrečný hon na lišku, kterého se účastnily pouze 4 jezdkyně. 
Liščí ohon se podařilo strhnout domácí    Tereze Formánkové na klisně Frolce, tudíž se stala královnou honu

Večer se konala v kulturním domě v Osíčanech hubertská zábava se soudem sv. Huberta. K tanci a poslechu nám hrála skupina TRIP a na závěr večera byla vylosována hodnotná tombola.

 

 

Děkujeme všem sponzorům, kteří nám věnovali ceny do tomboly, a to:

AGD Tištín

Obec Koválovice  - Osíčany

Autodoprava Ivo Konupka,Tištín

Oldřich Zapletal, Tištín

Autoservis Kroupa Radek, Tištín

Pohostinství Na rynku, Tištín

Autoservis Spálovský Josef, Tištín

Potraviny Anna Jánská, Nezamyslice

Elektro Emil Vysloužil, Ivanovice n. H.

Smíšené zboží Leoš Možný, Tištín

JK Rupije Tištín

Vinotéka Kroměříž

Městys Tištín

Vladimír Skácel, Koválovice

MS Tištín – Koválovice

 

 


:                                       ,